De hele mens is gereed.

Het werkstuk “de hele mens” is gereed. Ik herhaal even wat tekst die ik eerder hierover geschreven heb.

De hele mens kan betekenen de “gehele” mens, dus compleet en in al zijn facetten en met al zijn mogelijkheden . Zo’n mens heeft een gebalanceerd samenspel van verstand, gevoelens en geest. En die drie zaken spelen samen in een eindeloze wisselwerking binnen in het lichaam.

God is eeuwig of beter gezegd tijdloos. God is alles wat er is en daarom is ook de mens is iets van God en de essentie van de mens, de ziel, is daarom ook eeuwig.  Iets wat tijdloos is heeft geen begin en geen eind, zoals een cirkel. Daarom begin ik met een cirkel te tekenen. En daarbinnen nog een cirkel die samen een ring of een band vormen. Deze is goudkleurig. Goud hoort bij de verbinding met het goddelijke. klaar-klein

 

Daarbinnen is er de driehoek. Deze heeft drie punten en heeft daardoor naar buiten toe grip op dingen en invloed op de omgeving. Iets wat rond of bolvormig is heeft weinig grip op iets anders. Hoe meer er sprake is van een punt hoe meer invloed er is op de rest. Een hele mens heeft in gepaste mate grip op de gang van zaken. Dat heeft hij met zijn drie hoofdzaken, zijn verstand, zijn gevoel en zijn geest.

Tussen dat alles lopen energiebanen en een uitgebalanceerd mens heeft de zeven chakra’s in een goede balans. Bij ieder chakra hoort een kleur, van rood naar violet. Via oranje, geel, groen, turqoise en blauw. Deze energiestromen wentelen rond en om en om. Al wentelend vormen ze gaandeweg een eenheid. Ze draaien met de klok mee en weer terug en komen samen in een mengende ronde band van alle kleuren en energieën bij elkaar.  Alle kleuren in een goede balans gemengd vormen tenslotte samen een kleur wit en deze witte band omvat de kern. De kern bestaat uit opnieuw verstand, gevoel en geest, die samen een perfect complementair stel vormen. Dit zien we aan de drie basiskleuren rood, groen en blauw. Deze drie primaire kleuren vormen in het additieve systeem bij menging samen wit.

Ieder van deze drie kleuren is met de andere verbonden via een lemniscaat. De lemniscaat is het symbool voor het oneindige zelf. Je kunt de lijnen van de lemniscaat oneindig langslopen van rood naar blauw en naar groen enzovoort. Een hechtere samenhang van drie zaken die toch apart zijn is er niet.

Dit is nu op 15 april gereed gekomen in glas-in-lood, niet zoals gebruikelijk in een vierkant kader maar in een rond frame.
[embedplusvideo height=”507″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/VeHuw7OXiuc?fs=1” vars=”ytid=VeHuw7OXiuc&width=640&height=507&start=&stop=&rs=w&hd=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7887″ /]