De hele mens – ontwerp en betekenis

De hele mens.

De hele mens kan betekenen de “gehele” mens, dus compleet en in al zijn facetten en met al zijn mogelijkheden . Zo’n mens heeft een gebalanceerd samenspel van verstand, gevoelens en geest. En die drie zaken spelen samen in een eindeloze wisselwerking binnen in het lichaam.

God is eeuwig of beter gezegd tijdloos. God is alles wat er is en daarom is ook de mens is iets van God en de essentie van de mens, de ziel, is daarom ook eeuwig.  Iets wat tijdloos is heeft geen begin en geen eind, zoals een cirkel. Daarom begin ik met een cirkel te tekenen. En daarbinnen nog een cirkel die samen een ring of een band vormen. Deze is goudkleurig. Goud hoort bij de verbinding met het goddelijke.lemniscaat-trio6

 (computer-ontwerp)

Daarbinnen is er de driehoek. Deze heeft drie punten en heeft daardoor naar buiten toe grip op dingen en invloed op de omgeving. Iets wat rond of bolvormig is heeft weinig grip op iets anders. Hoe meer er sprake is van een punt hoe meer invloed er is op de rest. Een hele mens heeft in gepaste mate grip op de gang van zaken. Dat heeft hij met zijn drie hoofdzaken, zijn verstand, zijn gevoel en zijn geest.

Tussen dat alles lopen energiebanen en een uitgebalanceerd mens heeft de zeven chakra’s in een goede balans. Bij ieder chakra hoort een kleur, van rood naar violet. Via oranje, geel, groen, turqoise en blauw. Deze energiestromen wentelen rond en om en om. Al wentelend vormen ze gaandeweg een eenheid. Ze draaien met de klok mee en weer terug en komen samen in een mengende ronde band van alle kleuren en energieën bij elkaar.  Alle kleuren in een goede balans gemengd vormen tenslotte samen een kleur wit en deze witte band omvat de kern. De kern bestaat uit opnieuw verstand, gevoel en geest, die samen een perfect complementair stel vormen. Dit zien we aan de drie basiskleuren rood, groen en blauw. Deze drie primaire kleuren vormen in het additieve systeem bij menging samen wit.

Een TV genereert met de drie kleuren rood, groen en blauw alle kleuren door additie, en die kleuren samen zijn wit, in het additieve systeem. Een schilderij reflecteert vanuit het witte licht de kleuren geel, rood en blauw en bij menging daarvan zwart, in het subtractieve systeem. Reflectie is passiever dan het actieve genereren. Omdat verstand , gevoel en geest actief zijn en in hun samenspel de hele mens genereren gebruik ik rood voor het turbulente en aardse verstand. Ik gebruik groen voor het meer rustige gevoel en blauw voor de spiritueel geaarde geest. De geest is voor mij de ziel die tijdelijk in dit leven in dit lichaam zit.

Ieder van deze drie kleuren is met de andere verbonden via een lemniscaat. De lemniscaat is het symbool voor het oneindige zelf. Je kunt de lijnen van de lemniscaat oneindig langslopen van rood naar blauw en naar groen enzovoort. Een hechtere samenhang van drie zaken die toch apart zijn is er niet.

Dit is een ontwerp voor glas-in-lood. Dit zet ik niet zoals gebruikelijk in een vierkant kader maar in een rond frame.

7-3-2012

Door Piet

Ik geniet ervan om gelukkig en creatief te zijn. Dat uit zich in vooral het maken van glas-in-lood creaties en in schrijven. Daarnaast heb ik een brede kennis-honger: wetenschappelijk, spiritueel, filosofisch, technisch. En dit alles wissel ik af met sporten en yoga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *