De rode loper

De heelheid van de mens als verstand, gevoel en ziel in balans zijn.

 

Over de rode loper

De rode loper legden ze voor haar
Ze voelt zich blij met dit gebaar
En daarom draagt ze nu
Haar mooie rode gewaad

Ze zweeft erover in gedachten
En volgt de weg naar het licht
Gelokt door een verre belofte
En benieuwd naar dat vergezicht

De zon neemt haar op in haar ronding
Ze tolt erin rond en wordt dol
Ze draait heen en weer in de rondte
Wordt één met die grote bol.

Haar gedachten beu zoekt ze een partner
Een die wil dansen met haar
Zie vindt die in haar eigen gevoel
Ze worden heel één en een paar

Een dan komt haar ziel er bij
De dans wordt nu pas compleet
De dans komt nooit ten einde
Geen die er van ophouden weet

Ze worden hecht en verbonden
In deze oneindige dans
Nu pas is ze een hele mens
Compleet en geheel in balans

Ze  maakt zich los uit de ban
En volgt weer haar eigen wegen
Weer zweeft ze over de rode loper
Verrijkt en blij met haar leven

 

Stadspoorten

Het boek holografisch universum door mij verdicht tot enkele zinnen.

 

Ik ben weg van dat boek van Michael Talbot en heb het enkele jaren geleden gelezen en de laatste weken opnieuw.

Ik heb de kern van die 325 bladzijden samengevat:

 

De verschillende religies en spirituele tradities in hun zuivere basisvorm,

zijn te beschouwen als verschillende toegangspoorten tot dezelfde stad.

Deze stad is te zien als een holografisch universum van liefde, licht en kennis.

Een stad die de eenheid is van alles, zoals alles in ieder deel is,

en die bestaat uit gedachten.

Wij zien minder en zijn minder dan een schaduw van een glimp ervan.

stadspoort