Interview voor Sittard-creatieF

[spider_facebook id=”- Select Form -“][embedplusvideo height=”400″ width=”600″ editlink=”http://bit.ly/1fTJ0Bl” standard=”http://www.youtube.com/v/N_iGZNj49qY?fs=1″ vars=”ytid=N_iGZNj49qY&width=600&height=400&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1549″ /]

 Klik rechts onder in het schermpje voor schermvullend beeld.

Gesprek over de website “Sittard-CreatieF”, het nieuwe sociale medium.

We treffen de initiatiefnemer van de website “Sittard-CreatieF”, Piet van Meel aan in zijn atelier in Holtum. Piet maakt al 15 jaar glas-in-lood werkstukken met een symbolische betekenis. In zijn atelier staan een tiental werkstukken. We laten ons uitleggen welke symbolische betekenis er achter de afbeeldingen zit en vol enthousiasme legt hij dat uit. Hij vertelt verder dat glas in lood maken een vrij dure hobby is. Maar dat is op zich niet erg, een hobby mag natuurlijk wat geld kosten. Maar als je kasten vol spullen hebt staan die klaar zijn en die helaas niemand kan zien, komt de motivatie om nóg meer dingen te maken onder druk te staan. Dat is jammer.piet Piet heeft op zijn computer zeer veel uitgewerkte ideeën van nog niet gerealiseerde werkstukken. Zijn mening is: “Je kunt werkstukken niet blijven maken om ze daarna domweg aan de kant te zetten”. Zodoende ontstond al meer dan twaalf jaar geleden het idee een eigen website te maken om al deze werkstukken aan geïnteresseerden te tonen en ze daardoor misschien te kunnen verkopen. Op die site (www.piet-van-meel.nl) toont hij ook video’s en houdt een BLOG bij met alles wat hem bezig houdt. Hij legt het uit hoe hij op het idee voor Sittard-creatief.nl is gekomen: “Ik ken inmiddels heel veel andere mensen die kunstenaar zijn en mensen die een hobby hebben waar ze verslingerd aan zijn. Ook deze kunstenaars en hobbyisten hebben een soortgelijk probleem. Als iemand er bijvoorbeeld plezier in heeft om schilderijen te maken en iedereen in zijn directe omgeving hiervan na een tijdje is voorzien, dan houdt het een keer op. Hoe prachtig en origineel de schilderijen ook zijn. Wanneer andere mensen tevens jouw werk niet zien en erop reageren dan wordt de stimulans minder. Met de website “Sittard-CreatieF” willen we voor al deze creatieve mensen een oplossing bieden. Dit geldt vooral voor mensen met een beperkt sociaal netwerk zoals ouderen, werklozen, mensen met een handicap en alleenstaanden. Dit zijn nu juist mensen met veel vrije tijd en een creatieve hobby. Daarom willen we met onze website “Sittard-CreatieF” met name ook voor deze wat kwetsbaardere sociale groepen een podium zijn.” Hij kwam steeds meer dergelijke situaties tegen en toen dacht Piet: ik ga een sociaal medium maken waarmee dit probleem wordt opgelost. We hebben tegenwoordig niet voor niets die geweldige internet-techniek. Ik heb me verdiept in deze techniek en ben de website “Sittard -CreatieF” voor eigen rekening gaan maken. Ik houd van uitdagingen en vond het spannend om iets te doen waar ik energie en initiatief voor moest inzetten. Piet vertelt verder: “toen de website technisch klaar was kwam de vraag: hoe zorg ik voor de inhoud? Een lege website, daar kijkt natuurlijk niemand naar. En als er de werkstukken van slechts een paar mensen op staan ook niet. Er is een bepaald minimum aan inhoud nodig om voldoende interessant te zijn. Dat was een hele klus. Iedereen die ik kende en een heleboel mensen die ik nog niet kende heb ik benaderd om mee te werken. De respons was onverwacht groot! De deelnemers waren achteraf verder ook verrast door het feit, dat plaatsing van interviews, foto’s van hun werkstukken etc. op deze website helemaal gratis was. Dat betekende dat mijn idee klopte dat er een behoefte aan was. Het grote werk is echter om telkens maar weer deze website te “verversen” met nieuwe interviews. Een website is pas voor mensen interessant wanneer er steeds ander nieuws op staat, men gaat toch ook niet de hele maand dezelfde krant lezen hilvarenbeek (Kopie) “ Sittard-CreatieF werd uitgebreid met enkele rubrieken zoals “de foto van de week” , “het gedicht van de week” en “ het verhaal van de week”. Ik startte verder een discussieforum. Deze rubrieken liepen echter geen van alle echt lekker, er was te weinig respons. Een succes kwam toen ik ”Het interview van de week” startte. Ik nodig mezelf ergens uit en ga met opschrijfboekje, fototoestel en videocamera naar iemand toe en wordt altijd blij en dankbaar bij mensen met een hobby binnengelaten. Iedereen verteld enthousiast over zijn hobby of kunstbeoefening. Ze laten zien wat hen boeit en waarom ze ergens van bevlogen zijn. Ze zijn blij met de aandacht en werken mee aan de uitwerking van een artikel over hun. Dat heb ik nu tig keer gedaan en het is voor mij een bewijs dat de website iets goeds is. De site heet “Sittard-CreatieF” maar dat betekent absoluut niet dat deze alleen voor Sittard bedoeld is. De opzet is om alle hobbyisten tussen Echt tot en Stein de gelegenheid te geven hun werkstukken te tonen. Iedereen binnen dit gebied is van harte welkom en straks misschien ook daarbuiten. De opzet is bedoeld als regionaal initiatief omdat binnen een beperkt gebied het onderlinge contact tussen kunstenaar,hobbyist en geïnteresseerde nog goed mogelijk is. Dit alles kost me tenslotte ontzettend veel tijd, energie en ook geld. De vele positieve reacties en het gevoel iets goeds te doen motiveren me echter om hiermee door te gaan. Op een gegeven moment vond ik wel dat dit geen eenmansactie moest blijven. Niet alleen vanwege de inzet die ik moest leveren maar ook voor mijn gevoel, voor de continuïteit en om uitwisseling van gedachten te kunnen hebben. We zijn nu met vijf mensen die alles beheren en uitbouwen en dat is een goede basis voor een verder verloop. En alles is in de vorm van en Stichting gebracht. wie3 Vanaf het begin heb ik geredeneerd dat het imago van een dergelijke website idealistisch moet zijn. Websites met advertenties geven bezoekers al gauw het idee met een slim “verdienmodel” te maken te hebben. Ik vind dat dat niet past bij het primaire idealistische doel: het bij elkaar brengen van mensen. We runnen onze website tot dusver zonder inkomsten. Maar gezien de vele positieve reacties van de hobbyisten die we hiermee onze hulp aanbieden willen we doorgroeien! Wanneer we “ons” project echt verder van de grond willen tillen dan zijn financiële middelen wel nodig. Daarom zijn we nu op zoek naar donateurs die tegen een bescheiden bedrag op de website een jaar lang zichtbaar worden gemaakt als donateur met vermelding van hun product of dienst. De doelstelling zal intussen wel duidelijk zijn: we maken het creatieve mensen mogelijk om hun resultaten te tonen. We stimuleren daardoor hun motivatie. We zorgen voor een plek waar ze collega’s kunnen vinden en vragen kunnen stellen. Iemand die de site bezoekt kan er op een lumineus idee van een nieuwe tijdsbesteding komen. Iemand die een kado zoekt voor een ander of iets voor zichzelf kan er in grasduinen. Het motto is dus: “de plek waar makers en afnemers van creativiteit elkaar ontmoeten” Er is ook een duidelijke visie over de kwaliteit en dat is dat er onderling geen onderscheid wordt gemaakt. In principe is ieder mens creatief en er is geen grens wanneer iets al dan niet mooi of bijzonder  genoeg is om kunst of kunstig genoemd te moeten worden. Evenmin is er onderscheid in de soort van de hobby: zolang de mens waar het om gaat iets creatiefs in zich heeft, is het geschikt voor “Sittard-CreatieF! In principe is dus niets te min of te gek. De website bestaat nu twee jaar en de resultaten mogen er zijn. Er komen nu iedere maand 1800 bezoekers. Ze bekijken de circa 3000 foto’s van ruim 150 deelnemers. Ruim vijftig mensen hebben er een interview afgegeven, vaak helemaal mooi gemaakt met een ondersteunende videofilm.camino Om de interesse in stand te houden moet elke week “ververst worden”! Het is nodig om steeds nieuwe inhoud op de site te hebben waarvoor tot nog toe door het team steeds actief geworven moet worden. Op termijn moet nieuwe inhoud echter spontaan aangeboden worden! “Daarom ben ik blij met dit interview. Het is mijn bedoeling dat de site een begrip wordt met jaarlijks ca. 50.000 bezoekers. Om dit te bereiken zijn zitten we vol met ideeën! Dat komt wel goed Piet van Meel laat ons uit en we verlaten het kleine en mooie dorp Holtum met het gevoel dat hier een heel waardevol project is begonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *