Het einde van terrorisme

Het is een algemene natuurwet: actie is reactie. Alles wat je bestrijdt met actie leidt weer tot reactie. En iedere reactie leidt weer tot reactie. Mensen zijn al snel geneigd tot een heftiger reactie dan de voorgaande actie. Dat doen ze dan uit woede of in de hoop dat de ander door een genadeklap er verder een einde aan maakt. Meestal is dat een ijdele hoop.

Een bepaalde bevolkingsgroep kan zich structureel benadeeld voelen of ze vindt dat ze ten onrechte met de nek aangekeken wordt, of ze wordt gediscrimeerd of krijgt geen banen of deelt niet in de welvaart. Dat is momenteel het geval met bijvoorbeeld de Marokkanen. De goedwillenden in zo’n groep kunnen heel makkelijk door de extremere mensen ervan overtuigd worden dat de rest van de maatschappij hen als minder of als fout beschouwt en behandelt. Dan is de kans op uitbreiding van verongelijkte gevoelens in zo’n minderheidsgroep levensgroot. Dit alles leidt al snel tot polarisatie waarbij een achtergestelde minderheid zich gaat verzetten tegen de rest. Het gevolg is een levensgevaarlijke situatie, escalatie en geweld.

De geschiedenis heeft tal van voorbeelden van onlusten of zelfs burgeroorlogen waarvan de basis in deze fenomenen ligt. Met de technische mogelijkheden van tegenwoordig zijn enorme aantallen doden en slachtoffers en schades binnen handbereik van iedereen die wat contacten en geld heeft. Alle technische revoluties van de laatste decennia maken het mogelijk om onafzienbare schade te veroorzaken. Met een druk op een knop kun je honderden of duizenden mensenlevens vernietigen, of nog veel meer.

Dat gevaar is momenteel levensgroot. De actie van de westerse landen om oorlog tegen IS te voeren en IS te bombarderen heeft dit gevaar danig vergroot en het einde is nog lang niet in zicht. IS is als een kanker waar geen medicijn voor is en is als een ziekte die dodelijk kan zijn. De bommen lossen niets op en zullen IS misschien zelfs sterker maken, ze zijn immers underdog en martelaar.

De oplossing is zo simpel en voor de hand liggend dat ik niet begrijp waarom daar niemand over praat. De oplossing ligt geheel binnen de principes van onze cultuur en christelijke achtergrond. De oplossing bestaat uit een aantal zaken.

Behandel je medemens als jezelf. Op het moment dat we een ander hetzelfde gunnen als onszelf zullen we niemand discrimineren. Dan krijgt iedere huidskleur en minderheid dezelfde kans op een baan, welzijn en welvaart. Als we iedereen met vriendelijkheid behandelen zoals we zelf ook met respect en vriendelijkheid behandeld willen worden, ontneem je de ander de reden om zich tekort gedaan te voelen.

Haal de verkeerde overtuigingen uit het systeem en toon aan waarom ze fout zijn en wat de goede zijn. Als mensen vinden dat vrouwen minder zijn en in burka’s zouden moeten lopen, toon dan aan dat dat nooit de mening van Allah en Mohammed is geweest. Toon aan dat het nooit de bedoeling is geweest om mensen met een andere geaardheid de dood toe te wensen, en dat homo’s exact evenwaardig zijn aan ieder ander. Toon aan dat er in de koran en andere bronnen inderdaad altijd wel een tekst te vinden is die je kunt misbruiken voor perverse meningen maar dat die interpretatie fout is en dat op andere plaatsen wel de goede uitleg staat. Dit is de belangrijkste wortel van het kwaad: de valse interpretaties van de islam. De islam is een vredelievende godsdienst en dus zijn gewelddadige acties daarmee in strijd. Die overtuiging moet bij alle Mohammedanen gaan leven. Daarvoor is de beste weg dat eerst alle verkondigers van de geloofsovertuiging van de islam zelf tot een set juiste overtuigingen komen, een set waar geweld niet in past maar waar de hoogste geboden zijn: naastenliefde, gelijkheid voor iedereen, respect voor de ander, vrijheid en geweldloosheid.

Als die verkondigers eenmaal samen deze set overtuigingen hebben vastgesteld kan het omvormen van de overtuiging bij de gelovigen beginnen. Haatzaaiende imans moeten door hun collega’s gecorrigeerd worden en niet door een overheid met macht of geweld. Zoals gezegd: dat leidt alleen maar tot verharding. Aan mensen die nieuw in onze samenleving komen moeten deze overtuigingen meteen overgebracht worden.

Israel is ook een basisfout in de huidige wereld. De woede in de arabische wereld zal steeds een tijdbom blijven zolang Israel op de huidige lijn doorgaat. De mensen op de Westeijke Jordaanoever en in Gaza mogen niet onderdrukt worden, hun land mag niet ingepkit worden , ze mogen niet met grenscontroles gepest worden, de kolonisten mogen de Palestijnen niet tergen, de bezetting moet stoppen. Economische pesterijen van de Palestijnen zijn immoreel. Er zal nooit een einde aan de problemen komen als Israel zo doorgaat. Israel bestaat bij de gratie van de steun van het westen. Wij, en met name de VS, moeten die steun intrekken want door onze steun zijn wij mede schuldig aan onderdrukking en illegaal gedrag. Israel en het westen kan alleen echte vrede bereiken door aan deze mistoestanden een einde te maken en door de Palestijnen met heropbouw van hun staat te helpen.

Geweld is nooit goed. Hetzelfde geldt voor achterstelling van bevolkingsgroepen. Dat leidt alleen tot escalatie en nieuwe brandhaarden en legt de kiem van nieuwe onenigheid. Het bestrijden van kwaad met geweld lost niets op. De geschiedenis staat bol van oorlogen en onlusten , waar nooit een einde aan komt.

Niemand is heilig en nooit valt te voorkomen dat er mensen kwaad aanrichten, moorden, stelen, verkrachten, etcetera. Hiervoor is de rechtstaat het beste middel tot correctie. Als er dan een straf in een gevangenis moet worden uitgezeten, komen de meeste criminelen er slechter en bekwamer uit dan ze er in gingen. De gevangenis is vaak de leerschool van het kwade. Ook hier wordt de wortel van het kwaad alleen goed aangepakt door mensen in hun overtuigingen te corrigeren. Tijdens hun verblijf in de gevangenis moeten morele waarden ingeplant worden. In verkeerde overtuigingen zit de wortel van het kwaad. Iedere handeling heeft immers een gedachte als begin.

We weten uit de geschiedenis dat de meeste en ergste oorlogen onstonden uit religieuze meningsverschillen en uit achterstelling en onderdrukking. Zoals ook de vernedering in Versailles van de Duitsers het begin was van weer nieuwe wereldwijde ellende. De oplossing is dus zo simpel als hij groot is: laat de prominenten van de religies duidelijk vaststellen welke kernwaarden van hun geloven geldig zijn en er de basis van vormen. Waarschijnlijk komen ze allemaal tot dezelfde opsomming. Faciliteer dat die overtuigingen bij de bevolking in de plaats komen van de gewelddadige of giftige leringen.

Het zou fantastisch zijn als in ons land zo’n plan gerealiseerd zou kunnen worden.

P.J. van Meel

======================================================

Reacties:

-1-
Piet.
Proficiat met het mooie en ware stuk in de krant vandaag, schitterend, eindelijk eens de waarheid en zeker een groot idee hoe het wel moet, laten we hopen dat dat heel veel mensen wakker maakt die alleen maar omtrent deze materie kromme gedachten en meningen hebben, dat regeringen bestuurders heel veel fouten maken, kunnen deze mensen niets aan doen, en mensen zijn mensen, kleur doet er niet toe, kleur moet je op het doek aanbrengen daar hoort het thuis.
Bij mij in straat heeft de won, ver. ook mensen moeten plaatsen, en ik vind het heel belangrijk dat zij geholpen worden in plaats van afgewezen door kortzichtige type’s.
Grt. Chris.

-2-
Beste Piet,
Wat een verrassing, vanmorgen bij mijn koffietje meteen een zeer leesbaar en een zeer lezenswaardig artikel van jou!!
Het wordt direct uitgeknipt en als bijlage gestopt in jouw laatste boek. Waarbij opgemerkt, dat het meer aansluit op jouw “Overtuigingen”, dan op jouw “Doolhof”!
Fijne dag en het ga je goed,
Sjaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *