Paddestoelen

Hier stond de vijgenboom die te groot werd voor onze tuin. Nieuw leven op de afgezaagde stronk.
 
.

Het wiel van het leven

Het wiel van het leven

Het wiel van het leven draait vanuit stilstand zwierend langs allerlei stadia steeds maar rond totdat het weer stil staat.

Het draait in mijn laatste glas-in-lood project langs zeven chakra’s. Die chakra’s zijn de kleurrijke kernen in grotere spitse vormen, die hun uitstraling hebben tot buiten de cirkel van het levende lichaam.
Het begin is in het centrum en het gaat omhoog langs de linkerflank van de groene vorm, langs de buitenrand van de grotere omhulling van de kern. Groen is de kleur van het vierde chakra dat bij het hart ligt. Het is ook de kleur van het groeien en het leven.
Als het daar de top heeft bereikt gaat het langs de rechterkant terug naar het centrum en zwaait door in een doorlopende lijn naar de top van de vorm die het chakra met de kleur turquoise omhult. Turquoise is de kleur van het keelchakra.
Langs de bovenkant van deze vorm gaat het in een grote boog via het centrum naar de rode vorm. Vandaar weer rondt het het symbool van het derde chakra: geel. Dan gaat het door naar paars , dan weer blauw en via oranje opnieuw naar groen.
Dit is de grote beweging die schijnbaar eindeloos doorgaat. Tot het stopt.

Er is nog een andere beweging mogelijk. Deze omgeeft niet de grotere vormen waarbinnen zich de gekleurde kernen bevinden, maar verloopt via de kernen zelf.
Vanaf het centrum start de beweging omhoog via de kortere lijn van de kern met de kleur groen en weer naar beneden, naar donkerblauw. Vandaar via een heel andere route langs achtereenvolgens geel, turquoise, oranje, paars en rood naar groen. Hier is de totale afgelegde weg per rondgang korter en het contact met de kernen intenser.

Het idee achter dit glas-in-lood ontwerp is ontstaan uit een yoga oefening. Bij die oefening wordt gevraagd de ogen te richten op een wijzerplaat van de klok en te beginnen ver omhoog te kijken naar twaalf uur. Dan naar beneden naar zes uur. Vervolgens naar een uur , zeven uur, twee uur acht uur en zo steeds verder. Omhoog en omlaag , naar rechts en naar links.

Ik las over het getal zeven onder andere:
“Het getal zeven is het meest symbolische getal in de reeks van een tot en met tien en is verbonden met spirituele realisatie en voltrekking.
De Pythagoreëers noemden het getal zeven een volmaakt getal. Het getal zeven stelt symbolisch gezien een ontwikkeling voor van het materiële naar het spirituele niveau. Het getal zeven bevat daarom een zekere innerlijke spanning, tussen de vier aardse elementen en de heilige drie-eenheid erboven. Het getal zeven verwijst ook naar de heelheid van de mens, doordat het stoffelijke van de vier aardse elementen met daarboven het geestelijk bepaalde, het hele wezen van het sterfelijke-onsterfelijke schepsel voorstelt. “

Het werk aan dit glas-in-lood is gestart in oktober 2022