december 2022

BMS – batterij management systeem voor E-bike

BMS – batterij management systeem voor E-bike

Een BMS kan in allerlei vormen voorkomen, vanaf simpel tot erg gecompliceerd.

-1- Celbalancering

De eenvoudigste vorm is die waarbij alleen de cellen bewaakt worden. Hierbij wordt voorkomen dat de cellen te ver ontladen of opgeladen worden. Tevens wordt een egalisatie van de spanningen tussen de cellen of groepen cellen verzorgd.

-2- Zekering

Wanneer er een hevige kortsluiting optreedt, moeten de batterijcellen snel worden beschermd. Deze functie is een zelfcontrolebeveiliging (SCP) zekering,

-3- Temperatuurbeveiliging

Cellen kunnen bij te warm worden spontaan ontploffen en een kettingreactie veroorzaken met desastreuse gevolgen. Met NTC weerstanden (negatieve temperatuur coefficient) wordt de temperatuur gemeten en door het BMS beheerst

-4- Aan/uit schakeling

De aan/uit schakelaar kan mechanisch zijn, door een schakelaar op de accu, maar kan ook electronisch. Op het display zit dan de knop die via het BMS de accu aan of uit zet.

-5- Balanceerfunctie

Er kan in de batterij een ladingsverschil ontstaan tussen cellen in serie.

Als een zwakkere groep cellen minder capaciteit heeft, zal deze sneller opladen in vergelijking met andere groepen. Het BMS moet voorkomen dat deze te ver opgeladen worden. Het moet ook voorkomen dat de zwakke cellen te ver ontladen worden als de andere cellen nog capaciteit over hebben.

-6- Andere Functies

Er zijn heel veel andere functies denkbaar die geplaatst worden in het BMS van de accu, maar die kunnen ook hun plaats vinden in andere componenten van de E-bike, zoals display, controller of eventueel motorcontroller.

Deze extra functies zijn wellicht nuttig maar verhinderen tegelijkertijd dat er uniformiteit is in BMS-vormen. Een standaard BMS dat in alle fietsen past is technisch heel goed mogelijk en kan erg goedkoop zijn (enkele euro’s) maar is in de huidige markt een utopie. Hier zou de EU heel goed werk kunnen doen.

 

Vervangen BMS.

Vervangen BMS.

 

Het BMS is erg kwetsbaar, slechts een verkeerde handeling kan het in een micro-seconde onherstelbaar beschadigen.

Begin met de groepen van de cellen te controleren.

Een snelle controle is onvoldoende maar werkt als volgt: Meet de spanning op de accupolen. Meet de spanning op een groep cellen. Deel de accuspanning door de spanning van de groep. Het resultaat moet precies gelijk zijn aan het aantal groepen.

-1- Maak de balansstekker los, dat is de stekker met 8 tot 15 draadjes eraan. Bij het meten van spanningen met vastzitten de balansstekker zijn de metingen fout omdat het BMS invloed heeft.

-2- Meet de spanning per groep door op de stekker steeds twee opeenvolgende contacten te meten. Bij het meten direct op de groepen zelf weet je niet of de draadjes intact zijn. Als de meetpennen te dik zijn maak ze dan spitser. Te dikke pennen kunnen sluiting veroorzaken en de draadjes daardoor onderbreken.

-3- Als alle spanningen gelijk zijn volgen de NTC metingen die circa 9 a 10 Kohm moeten aangeven.

-4- Sluit eerst de balansstekker aan op het vervangende BMS

-5- Sluit de aansluitingen naar licht en fiets (of controller) aan

-6- Sluit als laatste de accu-polen aan.

-7- Als er software in het BMS zit kan een dealer van dat merk fiets de software passend maken.