De zin van het bestaan

[embedplusvideo height=”600″ width=”800″ editlink=”http://bit.ly/2hiUh6t” standard=”http://www.youtube.com/v/FIM1_FtmUDc?fs=1″ vars=”ytid=FIM1_FtmUDc&width=800&height=600&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4378″ /]

Hierin wordt de zin van het bestaan aangegeven. In een korte film komen samen elementen van respect voor de natuur, liefde, spiritualiteit, yoga, glas-in-lood en mooie muziek. Datzelfde en meer glas-in-lood zie je hier.

 

Schoonheid

        [embedplusvideo height=”380″ width=”600″ editlink=”http://bit.ly/181IO1J” standard=”http://www.youtube.com/v/jc_tW0u0bYI?fs=1″ vars=”ytid=jc_tW0u0bYI&width=600&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1975″ /]

Mooi zijn is de expressie

Van het innerlijk bewustzijn

Van de schoonheid

Met de ogen toon je dit

En ook daarmee zie je dit

*

Houden van  is de expressie

Van de innerlijke overtuiging

Van de liefde

Met het gevoel toon je dit

En ervaar je dit

*

Illusies zijn de expressie

Van de innerlijke beperkingen

Van het waarnemen

Met het verstand denken we

En door inspiratie weten we

*

Rust en geduld zijn de expressie

Van het innerlijke besef

Van de oneindigheid

In stilte ervaar ik dat