Schoonheid

       

Mooi zijn is de expressie

Van het innerlijk bewustzijn

Van de schoonheid

Met de ogen toon je dit

En ook daarmee zie je dit

*

Houden van  is de expressie

Van de innerlijke overtuiging

Van de liefde

Met het gevoel toon je dit

En ervaar je dit

*

Illusies zijn de expressie

Van de innerlijke beperkingen

Van het waarnemen

Met het verstand denken we

En door inspiratie weten we

*

Rust en geduld zijn de expressie

Van het innerlijke besef

Van de oneindigheid

In stilte ervaar ik dat